സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം എംവിഎച്ച്എസ്എസ് അരിയല്ലൂര്‍

സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം എംവിഎച്ച്എസ്എസ് അരിയല്ലൂര്‍ - more -

December 17, 2019
മാതൃഭൂമി മധുരം മലയാളം പദ്ധതി

മാതൃഭൂമി മധുരം മലയാളം പദ്ധതി - more -

December 17, 2019
രാഷ്ട്രപതിയുടെ ധീരതയ്ക്കുള്ള ജീവൻ രക്ഷാപതക് ബഹുമതി

കഴിഞ്ഞ അക്കാദമിക വർഷം നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ 10.E ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന അഭിനവ് കെ.കെ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രപതിയുടെ ധീരതയ്ക്കുള്ള ജീവൻ രക്ഷാപതക് ബ... - more -

December 17, 2019
കഷ്ടപ്പാടിനും കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിനും ഒടുവിൽ #സ്വകാര്യ_ബസ് ഡ്രൈവർക്ക് #എം_ഫിൽ ബിരുദം.mvhss ariyallur ലെപൂർവ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അഭിനന്ദനം

മലപ്പുറം വള്ളികുന്നുകാരൻ അനുപ് ഗംഗാധരൻ വിശാലമായ ഈ ചിരി വിളയിച്ചെടുത്തത് കഷ്ടപ്പാടിന്റെ വെളിനിലത്ത് വിർപ്പും കണ്ണീരും ആവോളം ചേർത്ത് ഉഴുതു മറിച്ചിട്ട... - more -

December 10, 2019