എംവിഎച്ച്എസ്എസ് സ്‌കൂള്‍ കലോല്‍സവം 2019


Event Details


എംവിഎച്ച്എസ്എസ് സ്‌കൂള്‍ കലോല്‍സവം 2019 ഒക്ടോബര്‍ 3,4,5 ദിനങ്ങളില്‍. ഉദ്ഘാടനം മനീഷ് പാലാഴി , പ്രശസ്ത മിമിക്രി ആര്‍ടിസ്റ്റ്.